Food Ingredients

Confused or stumped on an ingredient? Don't worry. Check them below.
You can help us to improve this wiki - Click on any row with an "edit link" and feel free to complete it or use the "Add new" button below to add more contents to this dictionary.
Please don't spam / enter junk details - All entries will be moderated.

English
Indian name
Malayalam
Add/Edit
 
 
 
 
Edannayila
പൊരികടല
-
-sambhar onion
-
American flour / All purpose flour
Maida
മൈദാ മാവ് / മാവ്
 
Aniseed
Saunf
പെരുംജീരകം
 
Arbi
Arvi
ചേമ്പ്
 
Arrow root
Araru, Araruta
കൂവ
 
Asafoetida
Hing
കായം
 
Ash Gourd
Rakhlauki/Petha
കുമ്പളങ്ങ
 
Aubergine
Bhaigan,Brinjal
വഴുതനങ്ങ, കത്തിരിക്ക
Banana blossom / flower
Kele ka phool
വാഴക്കൂമ്പ്
 
Basil
Tulsi
തുളസി
 
Basil Seeds
Sabja seeds
കസ് കസ്
 
Bay Leaves
Tamal patra / Tej Patta
കറുവ / ഇടന്നയില
 
Bengal gram / Chickpea
Chana Dal
കടല / കടലപരിപ്പ്
 
Big onion
Savala
സവാള
Bilimbi cucumber fruit
Khira
ഇരുമ്പൻപുളി / ചെമ്മീൻപുളി
Bitter Gourd
Karela
പാവയ്ക്ക, കയ്പക്ക
 
Black Cumin / Black Caraway
Kaala Jeera / Shah Jeera
കരിന്ജീരകം
 
Black gram
Urad dal
ഉഴുന്ന്
 
Black pepper
Kaalee mirchi
കുരുമുളക്
 
Black salt
Kala Namak / Sanchal
ഇന്തുപ്പ്
 
Bottle Gourd
Lauki
ചുരയ്ക്ക, ആകാശ വെള്ളരി
Bread fruit
Fruit like roti
കടച്ചക്ക / ശീമച്ചക്ക
 
Brinjal
Baigan
വഴുതനങ്ങ / കത്രിക്ക
 
Butter
makkhan
നെയ്യ് / വെണ്ണ
 
Buttermilk
Chhas
മോര് / സംഭാരം
 
Cabbage
Gobi
മുട്ടക്ക്രൂസ്
 
Capsicum
Simlamirch
തൊണ്ടൻ മുളക്
 
Capsicum
Simla mirchi
മുളക്
Cardamom
Elaychi
ഏലക്കായ
 
Cardamom
Cardamom
ഏലയ്ക്ക
Cardamom
Elaichi
Elaikka
Carrot
Gajar
കാരറ്റ്‌
 
Cashew
Kaju
കശുവണ്ടി, അണ്ടിപരിപ്പ്, പറങ്കിയണ്ടി
 
Cauliflower
Phool gobi
കൊളിഫ്ലോവേർ
 
Cayenne
Lal Mirchi
ചുവന്ന മുളക്
Cheese
Paneer
പാല്‍ക്കട്ടി
 
Chick pea
Bengal gram / Chana dal / Kabuli Chana
കടല
 
Chick pea (garbanzo bean) Flour
Besan
കടലമാവ്
Chick pea (garbanzo bean) flour (garbanzo bean
 
കടല മാവ്
Chicken
 
കോഴി ഇറച്ചി
 
Chickpea
Kabuli Channa
വെള്ളകടല
Chickpea flour
Besan
കടലമാവ
 
Chillies
Mirchi
മുളക്
 
Chinese potato
Ceenee aaloo
കൂർക്ക
 
Chocolate shake
Chocolate shake
Chocolate shake
Cinnamon
Dalchini
കറുകപട്ട
 
Clam
കല്ലുമ്മക്കായ
കക്കഇറച്ചി
Clarified butter
Ghee
നെയ്യ് / വെണ്ണ
Cloves
Lavang
കരയാമ്പു (ഗ്രാമ്പൂ)
 
Coconut
Nariyal
തേങ്ങ
 
Coconut oil
Nariyal thel
വെളിച്ചെണ്ണ
 
Coffee
Kaappi
കാപ്പി
Colocasia
Arvi
ചേമ്പ്
 
Coriander
Dhania
മല്ലി / കൊത്തമല്ലി
 
Coriander leaves
Hara dhania
മല്ലിയില
 
Corn
Bhutta
ചോളം
 
Cottage Cheese
Paneer
പനീറ
 
Crab
Kenkra
ഞണ്ട്
 
Cucumber
Khira
കക്കിരി/ കക്കിരിക്ക
 
Cumin Seed
Jeera
ജീരകം
Cumin seed
Cumin seed
 
Cumin seeds
Zira
ജീരകം
 
Cumin seeds
Bananaflower
കടലപ്പൊടി
Cumin seeds
Cumin names
 
Curd
Dahi
തൈര്
 
Curry leaves
Karipatta
കറിവേപ്പില
 
Dhal flour
Besan
കടലമാവ്
 
Dried chick peas
Chick peas
 
Drumstick
Sajan ki phati
മുരിങ്ങക്ക
 
Dry ginger
Sukha Adrak
ചുക്ക്
 
Egg
Anda
മുട്ട
 
Fennel
Saunf
പെരുംജീരകം
 
Fenugreek
Methi
ഉലുവ, വെന്തയം
 
Finger Millet
Ragi
പഞ്ഞപുല്ല് / കുറുംപുല്ല്
 
Fish
Machli
മീന്‍
 
Garcinia Cambogia
Goraka
കുടംപുളി / വടക്കൻപുളി
Garlic
Lehson
വെളുത്തുള്ളി
 
Gingelly Oil
Til
എള്ള് എണ്ണ
 
Ginger
Adrak
ഇഞ്ചി
 
Ginger peel
Adrak
 
Gooseberry
Amla
നെല്ലിക്ക
 
Green chilli
Har mirchi
പച്ചമുളക്
 
Green Gram
Moong Dal
ചെറു പയർ
 
Green Peas
Matar
പട്ടാണി / ഗ്രീൻപീസ്
 
Groundnuts
Moongphali
നിലകടല
 
Guava
Amruth
പേരയ്ക്ക
 
Honey
Madhu
തേൻ
 
Horse gram
Kulthi
മുതിര
 
Indian Yellow Cucumber
Keera
വെളളരിക്ക
Ivy Gourd
Tindora
കോവക്ക
Jack fruit
Kathal
ചക്ക
 
Jaggery
 
വെല്ലം
Jaggery syrup
Gur
ശർക്കര(വെല്ലം,ബെല്ലം)
Ladys finger
Bhindi
വെണ്ടയ്ക്ക
 
Lemon / Lime
Nimbu
നാരങ്ങ / ചെറു നാരങ്ങ
 
Lima Beans
 
അമര പയർ
Mace
Gada masala
ജാതിപത്രി
 
Maize
Bhutta
ചോളം
 
Mango
Aam
മാങ്ങ
 
Mary anusha
Mary anusha
Mary anusha
Meat
Maans
ഇറച്ചി
 
Meat - Lamb/Mutton
Gosh
ആട്ടിറച്ചി
Milk
Doodh
പാല്
 
Mint leaves
Pudina
പുതിനയില
 
Molasses
Ghood
ശർക്കര
 
Mushroom
 
കൂണ്‍
Mussel
 
കല്ലുമ്മക്കായ
Mustard
Rai
കടുക്‌
 
No
Builar baji
Al faham
No
Builar baji
Al faham
No
Builar baji
Al faham
Nutmeg
Jaiphal
ജാതിക്ക
 
Omum
Ajwain
അയ്മൊദകം
 
Onion
Pyaz
ഉളളി, സവോള, സബോള
 
Orange
Malta
മധുരനാരങ്ങ
 
Pappaya
Papita
പപ്പായ, ഓമക്കായ, കപ്പ്ളങ്ങ
 
Parboiled Rice
Mota chawal
പുഴുക്കലരി
 
Pea
Chana
കടല
 
Peace mavu
 
Kadala mavu
Peanut
Momphalli
കപ്പലണ്ടി
 
Pepper / Black pepper
kali mirchi
കുരുമുളക്
 
Pigeon pea
Tuvar
തുവര
Pineapple
Anannas
കൈതച്ചക്ക, പൈനാപ്പിൾ
 
Plantain (raw)
Kela
നേന്ത്രക്കായ, ഏത്തക്കായ
 
Plantain (ripe)
Kela
നേന്ത്രപ്പഴം, ഏത്തപ്പഴം
 
Poppyseeds
Khuskus
കസകസ
 
Pottato
Alu / Aloo
ഉരുള കിഴങ്ങ്
 
Prawns
Jinga
ചെമ്മീൻ / കൊഞ്ച്
 
Pressed rice
Chuduva
അവൽ
 
Puffed rice
Poha
പൊരി / മലര്
 
Pumpkin
Kaddu
മത്തങ്ങ
 
Radish
Mooli
മുള്ളാങ്ങി
 
Raisins / Dry grapes
Kismiss
കിസ്മിസ്സ്, ഉണക്ക മുന്തിരി
 
Raw Rice
Chawal
പച്ചരി
 
Red cow pea
 
വൻപയർ
Red gram
Arhar dal
തുവര പരിപ്പ്
 
Red Kidney Beans
Rajma
വൻ പയർ
 
Refined Flour
Maida
മൈദാ മാവ് / മാവ്
 
Rice
Chawal
അരി
 
Rice Flour
Chawal Ka atta
അരിപൊടി
Ridge Gourd
gambooge
പീച്ചിങ്ങ
Saba Banana
 
റൊബസ്റ്റ
Saffron
Kesar
കുങ്കുമം
 
Sago
Sabudana
ചവ്വരി
 
Salt
Namak
ഉപ്പു
 
Semolina
Rava / Suji
റവ
 
Sesame Seeds
Til ke beej
എള്ള്‌
shallot
Builar baji
Cheriya ulli
Shallot
Shallot
 
Shallot
 
Shallot
Shallots
onion
ചുവന്നുള്ളി, കൊച്ചുള്ളി
 
Shallots
Chhote Pyaaz
ചെറിയ ഉളളി
Shallots
Shallots
ചെറിയ ഉളളി
Sharjah shake
Sharjah shake
 
Shrimp
 
ചെമ്മീൻ, കൊഞ്ച്
 
Small oniyan
Ulli
ഉള്ളി
Snake gourd
Chachinda
പടവലങ്ങ
 
Spinach
Palak
ചീര
 
Split pegion peas
 
തുവര പരിപ്പ്
Split pegion peas
 
തുവര പരിപ്പ്
Star Anise
Chakri phool
തക്കോലം
Sugar
Shakkar
പഞ്ചസാര
 
Sugarcane
Ganna / Ooos
കരിമ്പ്‌
 
Tamarind
Imli
വാളംപുളി
 
Tamarind leaves
Imli patte
പുളി ഇല
 
Tapioca
Simla alu
കൊളളി, കപ്പ, മരച്ചീനി, പൂളക്കിഴങ്ങ്
 
Taro
Colocasia
ചേമ്പ്
Tea leaves
Chai ke patti
തേയില
 
Tender Jackfruit
Katahal
ഇടിൻചക്ക
 
Tomato
Timatar
തക്കാളി
 
Turmeric
Haldi
മഞ്ഞൾ
 
Vermicelli
Semai
സേമിയ
 
Water
Paani
വെള്ളം
 
White Gourd / Wax gourd / Winter Melon
Pethakaddu
കുമ്പളങ്ങ
 
Yam
Zaminkanda
ചേന
 
Yardlong Bean
Til ke beej
എള്ള് വിത്ത്
Yellow Pigeon Peas
Toor Dal
തുവര പരിപ്പ്
 
Yellow Split Peas
Toor Dal
തുവര പരിപ്പ്
 
Yoghurt
Dahi
തൈര്
 
ക്രാബ്
कसावा, टैपिओका
ഞണ്ട്
 • says:

  Black salt has no malayalam name (simply called karutha uppu)
  INDHU UPPU = called ROCK SALT.

  • says:

   Thank you Celin. Happy to know it was useful for you.

 • S
  says:

  What is Gambooge ?

  • says:

   Gambooge is called Kudampuli in Malayalam
   https://en.wikipedia.org/wiki/Garcinia_gummi-gutta

 • A
  says:

  Please post in Malayalam language also. Some English words of ingredients are not available.

  • says:

   Hi Alfa, we are planning to upgrade our site with multi lingual support soon. Thanks for your feedback.

 • V
  says:

  Hi. I am a retired M D originally from Irinjalakuda , Kerala. I have lived in the U S for over 50 years , now live in Hawaii. Almost all the fruits and vegetables I grew up with are available here. However I don’t often know the various English names for them. Your dictionary was very helpful Thanks. Vidya Sagar [email protected]

  • says:

   Thank you Vidyasagar for your encouragement. We are glad to know that our work is helpful for people.

Leave your comments